homemailsite map


 
  Fakturačné údaje

Solvent SR, spol. s r.o.
Hlohovecká 6
951 41 Lužianky
Slovenská Republika

IČO: 44268637
IČ DPH: SK2022706939
DIČ: 2022706939

Bankové spojenie / IBAN: SK93 0900 0000 0051 7775 1144 (SLSP)

Zapísané v OR OS Nitra, odd.Sro, vl.č.26538/N
Korešpondenčná adresa

Solvent SR, spol. s r.o.
Hlohovecká 6
951 41 Lužianky
Slovenská Republika

 

Zväčšiť mapu>